Školka pro rodiče

Vážení rodiče,

Zapojte se s námi i v letošním školním roce do projektu „Šablony pro MŠ“, podrobné informace jste měli na Školních schůzkách. Jednu ze „šablon“ máme pro Vás rodiče, konkrétně se jedná o:

„Odborně zaměřená tematická setkávání ve školce“

Pro letošní školní rok, protože máme více času, jsme zvolili formát 6 setkání na různá témata z oblasti výchovy a vzdělávání dětí (vyplývá z podmínek a pravidel, časové osy vypsaného projektu). Počet rodičů na setkání – min. 8 max. 10. Počet skupin 2.

Podrobnosti k jednotlivým setkáním viz níže.

Zapojte se i Vy s námi, ať nenecháme projekt propadnout, byla by to škoda.

Pokud máte zájem, zapište se ve třídě u učitelek je třeba 6x - na každé setkání zvlášť – zapojení do projektu vyžaduje zapojit se do všech 6 setkání, (alespoň do části každého setkání).

Co to přinese Vám?

  • nové poznatky z oblasti výchovy a vzdělávání
  • výměnu zkušeností s učitelkami, odborníkem, ostatními rodiči
  • možnost v klidu se zeptat na věci, na které není vždy čas.

Co to přinese školce?

  • všechny použité materiály, pomůcky použité v projektu nám zůstávají k dalšímu využití.

V době účasti na projektu zajišťujeme hlídání dětí ve školce.

Děkuji Palasová

I. SETKÁNÍ – Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě I

Kdy:

Čtvrtek 31. 10. 2019 15 - 17 hod.

Program:

Podzimní dílničky

II. SETKÁNÍ – Podpora sociálních a občanských dovedností a dalších klíčových kompetencí I

Kdy:

Čtvrtek 12. 12. 2019 15 - 17 hod.

Program:

Vánoční besídka

III. SETKÁNÍ – Rozvoj čtenářské a matematické pregramotnosti, školní zralost I

kdy:

březen 2020, datum bude upřesněn.

Program:

beseda s logopedkou, speciální pedagožkou

IV. SETKÁNÍ – Rozvoj čtenářské a matematické pregramotnosti, školní zralost a dalších klíčových kompetencí II

Kdy:

duben 2020, datum bude upřesněn.

Program:

beseda s logopedkou, speciální pedagožkou

V. SETKÁNÍ – Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě II

Kdy:

Čtvrtek 2. 4. 2020 15 - 17 hod.

Program:

Velikonoční dílničky

VI. SETKÁNÍ – Setkání podpora sociálních a občanských dovedností a dalších klíčových kompetencí II

kdy:

Květen 2020 15 - 17 hod.

Program:

Jarní besídka

Před setkáním dostanete včas pozvánku.