O nás

  • Mateřská škola „Pramínek“ je umístěna v příjemné lokalitě města Liberce na Králově háji. Školka je několik let po kompletní rekonstrukci. Součástí školky je udržovaná a vybavená zahrada, která poskytuje dětem vyžití v každém ročním období. Pobyt na zahradě je doplněn vycházkami a hrami v blízkém okolí, zejména v lese nad přehradou.

  • Zřizovatelem mateřské školy Pramínek je Magistrát města Liberce, jsme příspěvkovou organizací. Naše školka je čtyřtřídní s celodenním provozem s celkovou kapacitou 91 dětí (s možností navýšení na výjimku až na 98). Přijímáme také děti se speciálními potřebami k individuální integraci a děti zdravotně oslabené. O děti pečuje 8 kvalifikovaných učitelek včetně ředitelky, 2 provozní pracovnice a 3 pracovnice školní jídelny.

  • Ve výživě dětí je v naší mateřské škole kladen důraz na zdravou výživu dětí s dostatečným množstvím kvalitního čerstvého ovoce a zeleniny, ryb, masa, s využitím zdraví prospěšných potravin (např. špaldová mouka, cizrna, červená čočka apod.). Kladen je důraz na kvalitu předkládaných potravin. Platí zákaz používání uzenin, dochucovadel jídel. Jídlo je připravováno v mateřské škole.

  • Pitný režim dětí během dne je zajištěn vodou a neslazenými ovocnými čaji, které mají děti stále k dispozici. Nalévají si je do svých vlastních hrnečků přinesených z domova tak, aby se mohly dle potřeby napít. Dále jsou dětem podávány mošty z moštárny Stará dáma, voda s čerstvou šťávou z citrónů a pomerančů, meltová káva, mléko apod.

  • Pracujeme podle školního vzdělávacího programu který má název: „Pramínek života a poznávání“, který je rozpracován podrobně na jednotlivé činnosti se zaměřením na získání již konkrétních dovedností a to v „Třídním vzdělávacím programu“. ŠVP PV je každoočně k 1. 9. novelizován dle aktuálních podmínek školy a skladby dětí.

    Děti jsou do mateřské školy přijímány ve věku od 2 do 6 let. Třídy jsou věkově smíšeny, pracujeme s dětmi ve skupinách podle věku, tak aby se daly činnosti a čas strávený touto činností lépe rozvrhnout, aby nedocházelo k přetěžování těch nejmenších a děti starší se nenudily.

    Hrajeme si, zpíváme, každý den před svačinou cvičíme, chodíme na ekologické výlety, hrajeme a sledujeme divadlo, malujeme, tvoříme, čteme si, povídáme si a objevujeme svět. V zimě jezdíme na lyže, velké děti chodí jednou týdně celý rok plavat, mají zdarma angličtinu a keramiku.