Informace pro rodiče

Platby rodičů:

 
Školné:890 Kč/měsíc
Stravné:980 Kč/měsíc
Stravné (děti s OŠD):1040 Kč/měsíc
Číslo účtu:5485342/0800

Přijímání dětí:

 • Přijímáme zdravé děti od 2 do 6 let.
 • Zápis, zařazování a přijímání dětí probíhá dle platné legislativy (Zákon č. 561/2004 Sb. v jeho pozdějších novelizacích a příslušných vyhlášek.
 • Děti jsou přijímány dle školního řádu mateřské školy.
 • Zápis do mateřské školy se koná pravidelně v součinnosti se zřizovatelem mateřské školy, termín je vyhlášen většinou během ledna příslušného roku. Při naplňování tříd, (na základě zápisu) postupuje ředitelka dle předem daných kritérií mateřské školy Pramínek (viz úřední deska).
Kritéria pro přijetí

Provoz mateřské školy:

 • Otvíráme v 6.30 hod. a zavíráme v 17.00hod
 • Dodržujte provozní dobu školky

 • MŠ bude uzavřena:
  • V době Vánočních prázdnin od pondělí 26. 12. 2022 - pátek 30. 12. 2022
  • V létě je pak mateřská škola plně uzavřena 4-5 týdnů. Bude oznámeno 2 měsíce předem.

 • Hodina otevřených dveří v srpnu v přípravném týdnu
 • V době školních prázdnin (podzim, vánoce, pololetí, jarní, velikonoční, letní) je provoz mateřské školy pouze na hlavní budově - třídy žabky a berušky.

Dětí do mateřské školy potřebují:

 • převlečení do třídy
 • oblečení na pobyt venku
 • bačkory nebo boty na přezutí
 • pláštěnku
 • vhodnou obuv na zahradu a sportovní činnosti (nevhodné jsou sandály)
 • pyžamo
 • náhradní oblečení (spodní prádlo, tričko, punčocháče nebo tepláky, ponožky)
 • papírové kapesníky (každý měsíc)
 • vlastní hrneček na pitný režim

Vše řádně podepsané! Upozornění: nelze mít jedno oblečení do třídy a to samé na zahradu nebo pobyt venku.

Organizace vzdělávání:

Režim dne je stanoven ve školním řádu mateřské školy a jeho dílčích částech. Dle denních programů a činností a mimořádných může být pozměněn. Z důvodu psychohygienických podmínek jsou dodržovány důležité časové intervaly pro stravování, duševní hygienu, odpočinek a pobyt venku. Program dne je členěn na dopolední činnosti kam patří ranní hry, cvičení, řízené činnosti učitelkou, pobyt venku, oběd a odpolední činnosti kam patří hygiena po obědě s čistěním zubů a poslechem pohádky před odpoledním odpočinkem, cvičení, opakovací chvilka a hry dětí do odchodu domů.

Vzdělávací činnost vychází z „Rámcového vzdělávacího plánu“, který je zpracován do „Školního vzdělávacího programu“, který je k nahlédnutí v každé šatně u tříd. Důraz je kladen na prožitkovou činnost. Je doplněn kulturními, sportovními, ekologickými akcemi včetně výletů, které jsou organizovány pro celou mateřskou školu dohromady nebo pro jednotlivé třídy. Děti jsou zařazovány dle vhodnosti pro danou věkovou skupinu.

Dopolední činnosti

 6.30scházení se, ranní zájmové činnosti, cvičení
 8.45- 9.10svačina
 9.10- 9.45vzdělávací činnosti organizované formou hry dle školního a třídního vzdělávacího plánu
 9.45-11.45pobyt venku
11.45 -12.15oběd

Odpolední činnosti

12.15hygiena, poslech pohádky
12.45-14.00odpočinek
14.00-15.00cvičení, opakovací činnosti, svačina
17.00zájmové činnosti dětí, rozchod

Režim dne stanoven podle naplánovaných činností dne (např. výlety, keramický kroužek, divadlo, karnevaly apod.). Děti ze dvou tříd se scházejí do 7.15 hod v jedné třídě. Po příchodu zbývajících učitelek odcházejí do svých tříd.

Děti jsou vedeny k co největší samostatnosti, k uvědomování si své osobnosti, ale s důrazem ohleduplnosti k ostatním.