Aktuality

PROJEKTY PRO „ŠKOLÁKY“- nejstarší věková skupina dětí

dle ŠVP PV Pramínek budou probíhat jako povinná součást jejich vzdělávání, hrazeny jsou z prostředků školy. Podrobné informace bude na začátku října

KERAMIKA - OD ZAČÁTKU ŘÍJNA DO KVĚTNA 5x ročně;

ANGLIČTINA – OD LEDNA DO KVĚTNA KAŽDÝ TÝDEN, dle skupin, vždy po obědě.

OSTATNÍ PROJEKTY INFORMACE V ŘÍJNU - HRAVÁ LABORATOŘ, PODZIM A JARO V LESE APOD.

Dne:

Prosba o dar

PROSÍME, tradičně,  o Finanční DAR ŠKOLCE

 na dárky pod stromeček do tříd a další hračky. Ideálně okolo 500,-Kč/ rodinu.

Pomůžete nám tímto rozšířit rejstřík zejména konstruktivních her.

Nejlépe převodem na účet školky – stejně jako platíte obědy, dostanete darovací smlouvu

Předem Všem děkujeme!

Dne:

ZÁLOHOVÉ PLATBY NA AKCE VE ŠKOLCE I MIMO NI

Např. - Divadla, Eko programy a výlety, Sportovní programy, Rozloučení se“školáky“ – spaní v MŠ + knížka pro“ školáky“, atd.),

Starší děti („školáci“)                                          600,-Kč

Mladší děti                                                           400,-Kč

Částka vyjde zhruba na jedno pololetí.

Platby za kulturu aj. budou vyúčtovány dle skutečnosti, přeplatky vráceny na konci školního roku, nedoplatky vybírány průběžně dle potřeby.

 Upozornění

Účast na mimořádných akcí mateřské školy je dobrovolná, jsou hrazeny rodiči. Děti, které se akcí neúčastní, mají standardní výuku.

Na akce jsou děti zařazovány dle věku. Většina akcí mimo školku je určena nejstarší věkové skupině, která je v případě dostatečné kapacity doplněna dětmi středního školkového věku. Akce probíhající v areálu školky jsou voleny tak, aby se mohly účastnit všechny věkové skupiny.

Podmínkou účasti na těchto akcích je zaplacená záloha na "kulturu" ve třídě. U dětí, které nemají zaplacenu zálohu, se automaticky předpokládá, že rodiče o tuto mimořádnou placenou aktivitu nemají zájem. 

Dne:

Plavání - předškoláci

Zájemci si vyplní ve třídě přihlášku - závazně na celý rok

Záloha :                      1,000,-Kč (bude zřejmě i cenou konečnou)

Zatím orientačně vychází - 15 lekcí na skupinu

(cena vychází z počtu přihlášených dětí, na konci kurzu bude vyúčtováno dle skutečných nákladů, máme pevnou cenu na hodinu bazénu včetně cvičitelky bez ohledu na počet dětí)

PLAŤTE VE TŘÍDĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY UČITELCE V HOTOVOSTI DO ZAČÁTKU KURZU.

Upozornění: Platby za kurz – ne dle skutečnosti.

Zjistěte si, zda vám na kurz přispěje vaše zdravotní pojišťovna.

Děti jsou rozděleny na 2 skupiny a plavání bude mít 14 denní cyklus.

V případě poklesu počtu dětí, např. z důvodu nemocí, budou děti chodit každý týden – bude info v šatně nebo od učitelek.

1. skupina: ´ŽABKY, BERUŠKY začátek úterý  21.9.2021

2. skupina: SLUNÍČKA, VČELKY začátek úterý 5.10.2021

Vždy v úterý od 10 do 11 hodin, konec poslední týden v květnu 2022

Místo konání:            MĚSTSKÝ BAZÉN LIBEREC

Učitelky zajišťují dozor nad dětmi po celou dobu plavání.

Dne:

Platby na školní rok 2021/2022

  • nezapomeňte si změnit od září předpis na výši plateb!
  • děti s povinným předškolním vzděláním školné neplatí
  • děti s OŠD mají jinou výši stravného
  • podrobnosti najdete v šatně na nástěnce nebo zde v sekci informace pro rodiče a úplně nejpodrobněji také zde - na úřední desce v jednotlivých směrnicích
  • v případě, že si nevíte rady obraťte se na hospodářku školy
Dne: