Aktuality

Náhradní mateřské školy na dobu letních prázdnin v době uzavření školky

Podrobnosti na nástěnkách v šatně.

Pokud potřebujete v době přerušení provozu naší mateřské školy, od pondělí 15.7. do pátku 16.8.2019, školku náhradní nahlaste ve své třídě u učitelek.

Připravíme vám podrobné informace, smlouvu s náhradní mateřskou školou, doklady, které k tomu potřebujete. vše do konce dubna 2019

Dne:

VELIKONOČNÍ DÍLNÍČKY

dětí a rodičů,

zveme Vás dne čtvrtek 11.4.2018 od 15 hodin.

podrobnosti na nástěnkách na šatnách.

Dne:

ZDRAVOVĚDA

program Kurz 1.pomoci pro děti ve čtvrtek 28.3.2019 dopoledne ve školce.

Dne:

DIVIZNA - 2. skupina - ŠKOLÁCI VČELKY + BERUŠKY

ekoprogram "Ženu, ženu ovečky"

Příchod do školky do 8 hodin - odjezd městským autobusem do Divizny.


(P.s. - děti z třídy žabky a berušky byly na podzim na programu v Divizně)

Dne:

Zápis do školky na školní rok 2019-2020

informace, termíny a podrobnosti v sekci zápis včetně odkazu na zápisový portál MML.


Dne: