Aktuality

DIVIZNA - 1. skupina - ŠKOLÁCI ŽABKY + BERUŠKY

v pondělí 23.9.2019 dopoledne - PŘÍCHOD DO ŠKOLKY DO 8 HODIN !!

odjezd městským autobusem v 8,20 hod.

děti sebou potřebují: batůžek + malé pití + malou dobrotu. Svačinu dostanou ze školky.

Návrat na oběd.


Dne:

Plavání

Děti jsou rozděleny na 2 skupiny a plavání bude mít 14 denní cyklus.

1. skupina: ŽABKY, BERUŠKY začátek úterý  1.10.2019

2. skupina: SLUNÍČKA, VČELKY začátek úterý 8.10.2019

Vždy v úterý od 13 do 14 hodin, konec poslední týden v květnu 2020

Záloha :                      800,-Kč (bude zřejmě i cenou konečnou) Zatím orientačně vychází - 15 lekcí na skupinu

(cena vychází z počtu přihlášených dětí, na konci kurzu bude vyúčtováno dle skutečných nákladů, máme pevnou cenu na hodinu bazénu včetně cvičitelky bez ohledu na počet dětí)

PLAŤTE VE TŘÍDĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY UČITELCE V HOTOVOSTI DO ZAČÁTKU KURZU

Přihlášky :             vyplněné závazně na celý rok – vyplňte ve třídě

ORGANIZACE: Děti se naobědvají a městskou dopravou pojedou do bazénu, kde se jim budou věnovat učitelky a cvičitelka a budou je učit základům plavání. Osprchují se, usuší a pojedou zpátky do školky na svačinu. K dispozici máme plavací pomůcky a hračky.

V době státních svátků, školních prázdnin a našeho lyžařského výcviku plavání není, od ceny je odpočítáno.

VĚCI NA PLAVÁNÍ: Batoh, Plavky, Ručník, Čepice plavecká – POUZE vlasaté holčičky

Malé pití do lahvičky, která neteče, Malou sušenku, piškoty – nesmí drobit! Sebou bereme na dosušení vlasů přenosné fény.

Dne:

PROJEKTY PRO „ŠKOLÁKY“ dle ŠVP PV Pramínek

budou probíhat jako povinná součást jejich vzdělávání, hrazeny jsou z prostředků školy. Podrobné informace bude na začátku října a viz školní schůzky

KERAMIKA - OD ZAČÁTKU ŘÍJNA DO KVĚTNA 5x ročně; ANGLIČTINA – OD LEDNA DO KVĚTNA KAŽDÝ TÝDEN dle skupin vždy po obědě. OSTATNÍ PROJEKTY INFORMACE V ŘÍJNU HRAVÁ LABORATOŘ, PODZIM A JARO V LESE APOD.

viz sekce Školní vzdělávací program a Aktivity pro děti

Dne:

Prosba o finanční dar

PROSÍME o Finanční DAR ŠKOLCE na dárky pod stromeček do tříd a další hračky – houpačku na zahradu. Ideálně okolo 500,-Kč/ rodinu.

Pomůžete nám tímto rozšířit rejstřík zejména konstruktivních her.

Nejlépe převodem na účet školky – stejně jako platíte obědy, dostanete darovací smlouvu

Předem Všem děkujeme!

Dne:

ZÁLOHOVÉ PLATBY NA AKCE VE ŠKOLCE I MIMO NI

Plaťte učitelce ve třídě, co nejdříve.

ZÁLOHOVÉ PLATBY NA AKCE VE ŠKOLCE I MIMO NI:

Např. - Divadla, Eko programy a výlety, Sportovní programy, Rozloučení se“školáky“ – spaní v MŠ + knížka pro“ školáky“, atd.),

Starší děti („školáci“)                                       600,-Kč

Mladší děti                                                        400,-Kč

Částka vyjde zhruba na jedno pololetí.

Platby za kulturu aj. budou vyúčtovány dle skutečnosti, přeplatky vráceny na konci školního roku, nedoplatky vybírány průběžně dle potřeby.

 Upozornění

Účast na mimořádných akcí mateřské školy je dobrovolná, jsou hrazeny rodiči. Děti, které se akcí neúčastní, mají standardní výuku.

Na akce jsou děti zařazovány dle věku. Většina akcí mimo školku je určena nejstarší věkové skupině, která je v případě dostatečné kapacity doplněna dětmi středního školkového věku. Akce probíhající v areálu školky jsou voleny tak, aby se mohly účastnit všechny věkové skupiny.

Podmínkou účasti na těchto akcích je zaplacená záloha na "kulturu" ve třídě. U dětí, které nemají zaplacenu zálohu, se automaticky předpokládá, že rodiče o tuto mimořádnou placenou aktivitu nemají zájem.

Dne: