Aktuality

Rekonstrukce chodníků

na zahradě mateřské školy:

 • při vstupu buďte opatrní
 • nevstupujte kam nemáte
 • od 2.6. je učitelkám dovoleno dopoledne chodit s dětmi hrát si do lesa nad přehradou, v místech malé frekvence lidí
Dne:

Znovuotevření - docházka od pondělí 18.5.

PONDĚLÍ 18.5. od 6,30 - do 17 hod. podrobnosti k znovuzahájení provozu:

 • ZAPIŠTE SI PŘEDBĚŽNÝ ZÁJEM VIZ NÍŽE - pomůžete nám lépe zajistit obnovený provoz, zásobování

Při nástupu dítěte opět do školky platí:

 • děti nemusí mít ve školce ani na zahradě roušky
 • nastupující děti musí být zcela zdravé, nesmí mít příznaky žádné nemoci,
 • před nástupem rodiče vyplní čestné prohlášení (viz níže) - pokud můžete vyplňte si doma, vytiskněte a podepište, přineste sebou, pokud nemáte tu možnost obdržíte ráno při příchodu od učitelky
 • ráno při nástupu dítěte do školky bude probíhat pečlivý ranní zdravotní filtr,
 • je zakázáno nosit hračky z domova
 • v případě projevů nemoci bude dítěti dána rouška a bude umístěno do izolace a rodiče budou neprodleně kontaktováni, aby si dítě vyzvedli. Pro toto je třeba dítě vybavit 1 kusem čisté, podepsané roušky! - nechat ve třídě u učitelky. Jeden z rodičů v případě nutnosti musí být dostupný na telefonu.
 • rodiče nesmí vstupovat do prostor určených pro děti (herny, třídy, sociální zařízení) musí být v rouškách v celém areálu školky nejen ve vnitřních prostorech a při vstupu vždy použít dezinfekci, v areálu školky a ve školce se zdržují pouze nezbytně nutnou dobu. Prosíme dobu v šatnách zkrátit na co nejkratší čas! Do šaten bude omezen vstup počtu osob, počítejte ráno s časovou rezervou.
 • v rodině nesmí být nařízena karanténa
 • doporučujeme zvážit rizika, rizikové osoby v rodině apod.
 • děti s povinným předškolním vzděláváním - platí pro ně stejný režim jako pro žáky prvního stupně základní školy - dobrovolnost

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - doporučujeme doma k vyplnění, ušetříte ráno čas a zkrátíte dobu předání dítěte učitelce


Organizace vzdělávání dětí :

aby mohl být provoz školky v plném rozsahu budou děti rozděleny do 2 stálých neměnných skupin - 1. skupina děti ze tříd Berušky a Žabky; 2. skupina děti ze tříd Včelky a Žabky. Každá skupina bude ještě, dle aktuálních činností, ještě rozdělena na menší podskupinky, které budou již variabilnější.


zájemci o docházku - PŘEDBĚŽNĚ SE ZAPIŠTE - po týdnech od 18.5. do 26.6.

Docházku zadávejte do kalendáře pro každý týden a třídu zvlášť. Je nastaveno od 18.5. do 26.6. - 6 týdnů.


Poznámka na závěr: v souvislosti s aktuální situací došlo i k úpravě letního provozu mateřské školy a přepočtu úplaty za školné až do konce srpna - podívejte se do předchozích aktualit - školné a letní provoz.

Dne:

Zápis do školky na školní rok 2020-2021

PODROBNÉ INFORMACE NAŠICH STRÁNKÁCH V SEKCI ZÁPIS

PLATÍ:


Dne:

ŠKOLNÉ - přerušený provoz a o prázdninách

bude upraveno pro jednotlivé měsíce (stejně jako bývá nastaveno na letní měsíce)

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:

Na měsíc březen 2020: je stanoveno na 418,-Kč.

Měsíc duben 2020 - PROVOZ PŘERUŠEN : 0,-Kč

Měsíc květen 2020: školné 380,-Kč + 360,- záloha stravné (děti s OŠD 380,-), VŠICHNI MIMO DĚTÍ S POVINNÝM PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍM

ČERVEN - již plné školné a záloha na stravné tak, jak bylo dříve předepsáno

ČERVENEC - školné 646,-Kč + stravné 612,-Kč (děti s OŠD 646,-kč)

SRPEN- školné 228,-Kč + stravné 216,-Kč (děti s OŠD 228,-Kč)


Zálohy plaťte buď tak, jak je máte nastaveny, nebo je možné platby přerušit, ale po znovu zahájení je třeba okamžitě s platbou začít. Rozdíl vám bude převeden do stravného a na konci školního roku vše vyúčtováno a vráceno formou přeplatku. V případě velkých přeplatků budete hospodářkou informováni a zřejmě nebudete platit zálohy na letní měsíce.

Dne:

UZAVŘENÍ MŠ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN - 2.ZMĚNA TERMÍNU

Vážení rodiče,

- Rozhodnutím MML, jako zřizovatele, byla upravena pravidla pro letní prázdninový provoz.

V této souvislosti oznamuji, že bude naše MŠ uzavřena na dobu 4 týdnů v období od 27.7.2020 do 21.8.2020.

Jde o změnu harmonogramu, který je součástí školního řádu. Školku tímto uzavíráme o 2 týdny později a o týden později otevřeme.

- Dále zřizovatel rozhodl, že v termínu od 27.7. do 21.8.2020 nebude poskytována žádná náhradní varianta.

p.s. o prázdninách neplatí povinné předškolní vzdělávání, je stejný režim jako u dětí školních, tzn. od 29.6. mohou mít děti prázdniny a není třeba je písemně omlouvat, omlouváte pouze ze stravného.

Dne: