Aktuality

Náměty na domácí činnosti pro rodiče a děti nejen v době přerušení provozu mš

Zůstali jste všichni doma, nechcete zůstat pozadu, zejména vy co se chystáte v září do školy, chcete se dále rozvíjet, zde je několik námětů na hry a činnosti jak je využívat:

vytvořte si režim, který se snažte dodržovat - pravidelnost ve vstávání a uspořádání dne vám pomůže vše lépe a efektivněji zvládat, i návrat bude jednodušší

 • hodně si čtěte, pohádky, příběhy na pokračování - povídejte si o tom co jste přečetli, co se dělo, kdo vystupoval, co měl na sobě, jak vypadal, kdo byl hodný apod.; pokud sledujete pohádky v televizi také zhodnoťte, ptejte se co, kdo vystupoval, co dělal
 • každý den si zacvičte od hlavy až k patě a můžete cvičení doprovázet říkadly, ukazovat na těle kde co mám - párové orgány levéxpravé okoxucho apod.
 • zaměřte se na pravo levou orientaci doma , venku - hra "kde leží", komentujte kam jdete kam odbočujete; přeneste na papír - rozdělte si na sektory, nejlépe 3x3 čtverce a zadávejte pokyny "dej kolečko do pravého rohu nahoru x doprostřed x vlevo dolů atd.
 • nechte dítě kreslit, hlídejte posez a držení pastelky ať není křečovité ale ani příliš uvolněné, loket leží; zvolte nejen omalovánky ale hlavně volnou kresbu - co jsme viděli na procházce, ilustraci k přečtené pohádce
 • hrajte společenské hry a hry na rozvoj: zrakové paměti, pozornosti "Pexeso"; vytrvalosti a vůle "Člověče nezlob se"; sluchové hry hádanky "Kdo se ozývá" - napodobujte zvuky a hádejte navzájem
 • zpívejte, říkejte říkadla, doprovázejte hrou na tělo - různé varianty, pohybové vyjádření dle fantazie vlastní taneček
 • má vaše dítě vadu řeči nezapomeňte několikrát denně cvičit a i vy co nemáte problém s řečí neuškodí některá cvičení jazýčku - vyplazování do všech směrů a jeho polohování za zuby před zuby; rtů - špulení úsměvy; obličejových svalů - nafukování tváří grimasy; dechu (zadržování, pomalé vyfukování, přerušování) udělejte z toho ranní nebo večerní rituál třeba při čistění zubů - je dobré se u toho vidět v zrcadle
 • při procházce si všímejte okolí - začaly kvést jarní kytky - rozvíjejte zrakovou paměť zapamatujte si co jste viděli na procházce, třeba dopravní značky, ptáky, Doma jmenujte kolik čeho, co můžete nakreslit
 • nechte děti tvořit, modelovat, malovat barvami, STŘÍHAT X VYSTŘIHOVAT - staré časopisy, rozstříhat obrázek, opět složit dohromady a nalepit - stačí ze 6-8 kousků
Dne:

ŠKOLNÉ - přerušený provoz

bude upraveno pro jednotlivé měsíce. (stejně jako bývá nastaveno na letní měsíce)

Na měsíc březen 2020 je stanoveno na 418,-Kč.

Měsíc duben 2020 - dle počtu uzavřených dnů - bude stanoveno.

Zálohy plaťte buď tak, jak je máte nastaveny, nebo je možné platby přerušit, ale po znovu zahájení je třeba okamžitě s platbou začít. Rozdíl vám bude převeden do stravného a na konci školního roku vše vyúčtováno a vráceno formou přeplatku. V případě velkých přeplatků budete hospodářkou informováni a zřejmě nebudete platit zálohy na letní měsíce.

Dne:

Potvrzení pro rodiče k čerpání OČR, Výkaz péče o dítě

Rodiče dětí, kteří musí se svým dítětem (dětmi) z důvodu uzavření mateřské školy z důvodů mimořádných opatření ohledně Covid-19 zůstat doma, mohou žádat u OSSZ o tzv. ošetřovné (více informací najdete na stránkách ČSSZ),

Pokud potřebujete od nás potvrzení vystavit:

 • Pošlete informaci na e-mail ředitelce školy - do předmětu napište ošetřovné, ať nedojde k přehlédnutí
 • Napište jméno dítěte
 • ŽÁDOST Vám vystavíme a pošleme zpět na vámi uvedený e-mail, podepsaný elektronicky ředitelkou školy
 • Poté si žádost vytisknete a doplníte potřebné údaje část A, B a C a odevzdáte zaměstnavateli.


Při přesahu do dalších měsíců žádáte o ošetřovné na základě tiskopisu "Výkaz péče o dítě ..." - vyplňujete si sami - NE školka; měl by vám ho dát zaměstnavatel nebo ho najdete na stránkách ČSSZ a odevzdáváte zaměstnavateli

Dne:

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ V DOBĚ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ

V DOBĚ TRVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM A S TÍM SOUVISEJÍCÍ UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY PRAMÍNEK JSOU DĚTI S POVINNOU PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKOU AUTOMATICKY OMLUVENY, NENÍ POTŘEBA DĚTI OMLOUVAT JEŠTĚ PÍSEMNĚ.

Povinné vzdělávání začne stejně jako obnovené vzdělávání v základních školách - od stejného dne tak, jak bude vyhlášeno MŠMT.

Dne:

OD 18. BŘEZNA 2020 SE MŠ “PRAMÍNEK” UZAVÍRÁ - na dobu neurčitou.

s platností od 18.3.2020, na základě nařízení vlády a rozhodnutí krizového štábu Statutárního města Liberec, jako zřizovatele, zavírá svoje mateřské školy jako mimořádné opatření v souvislosti proti šíření Koronaviru

NÁHRADNÍ PROVOZ ZAJIŠŤUJE pro mateřské školy Provizorní mateřská škola na Základní škole JEŠTĚDSKÁ, Liberec. Provoz od 6.00 - 20.00 a to POUZE PRO DĚTI RODIČŮ, KTEŘÍ PRACUJÍ V INTEGROVANÉM ZÁCHRANNÉM SYSTÉMU, SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH:

- zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci obecní policie, zaměstnanci poskytovatelů zdravotnických a sociálních služeb, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví.

Pro děti budou vytvořeny třídy maximálně o počtu 15 dětí. Ráno, při příchodu, z preventivních důvodů, bude dětem personál provádět ranní zdravotní filtr, nebudou převzaty děti s akutními příznaky onemocnění.

Děkujeme za pochopení, přejme si, aby situace trvala co nejkratší dobu a děti opět mohly do své "školky".

Dne: