Aktuality

LYŽOVÁNÍ ŠKOLÁCI + STŘEDŇÁCI 2021

Předběžně zjišťujeme také zájem o lyžařskou školu

Termín:                 15. – 19. února 2021 Bedřichov Dolina

Cena:                      2.450,-Kč)

Školáci a šikovní „středňáci“. Max. počet – autobus. Závazné přihlášky začátkem ledna 2021, platba koncem ledna 2021 přímo poskytovateli služby.

Dne:

TANEČNÍ KROUŽEK od MUSICTIME

PONDĚLÍ od 16,00 hod. do 16,30 hod. Začátek   pondělí 5.10.2020 Termín konání:   Říjen - květen

Vede:                    Bc. LENKA MICHÁLKOVÁ

Cena:                        900,-Kč /rok          Maximální počet 24 míst      Minimální počet 12 dětí

POKUD MÁTE ZÁJEM PŘIHLÁŠENÍ NA STRÁNKÁCH WWW.MUSICTIME.CZ ELEKTRONICKY UČIŇTE VČAS, JE OMEZENÝ POČET MÍST.

Na kroužcích nezajišťujeme pedagogický dozor. V době podzimních, vánočních, pololetních, jarních, velikonočních prázdnin se kroužky nekonají, od celkové ceny jsou odečteny.

Platí se formou kurzovného tj. cena je pevně daná. KURZOVNÉ bude placeno převodem na účet MUSICTIME, po vyplnění přihlášky V případě malého zájmu se kroužek neuskuteční.

PRO MATEŘSKOU ŠKOLU RODIČE PODEPÍŠÍ ZMOCNĚNÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DÍTĚTE CVIČITELCE - VE TŘÍDĚ U UČITELEK.

Dne:

ZÁLOHOVÉ PLATBY NA AKCE VE ŠKOLCE I MIMO NI

Např. - Divadla, Eko programy a výlety, Sportovní programy, Rozloučení se“školáky“ – spaní v MŠ + knížka pro“ školáky“, atd.),

Starší děti („školáci“)                                       600,-Kč

Mladší děti                                                        400,-Kč

Částka vyjde zhruba na jedno pololetí.

Platby za kulturu aj. budou vyúčtovány dle skutečnosti, přeplatky vráceny na konci školního roku, nedoplatky vybírány průběžně dle potřeby.


PROSÍME, tradičně,  o Finanční DAR ŠKOLCE

na dárky pod stromeček do tříd a další hračky. Ideálně okolo 500,-Kč/ rodinu.

Pomůžete nám tímto rozšířit rejstřík zejména konstruktivních her.

Nejlépe převodem na účet školky – stejně jako platíte obědy, dostanete darovací smlouvu

Předem Všem děkujeme!

Dne:

HYGIENICKÉ MINIMUM

Ø !! NA ŠKOLNÍ ROK PEDAGOGICKÁ RADA ROZHODLA, ŽE SE NEBUDOU Z HYGIENICKÝCH DŮVODŮ ČISTIT ZUBY PO OBĚDĚ VE ŠKOLCE !!

Ø PŘI VSTUPU SI VŽDY DEZINFIKUJTE RUCE VČETNĚ VAŠICH DĚTÍ

Ø UDRŽUJTE NEZBYTNÉ ROZESTUPY MEZI SEBOU

Ø V RODINĚ NESMÍ BÝT NAŘÍZENA KARANTÉNA, JINAK DÍTĚ NESMÍ DO MŠ

Ø NASTUPUJÍCÍ DĚTI MUSÍ BÝT ZCELA ZDRAVÉ, NESMÍ MÍT PŘÍZNAKY ŽÁDNÉ NEMOCI, v případě projevů nemoci bude dítěti dána rouška a bude umístěno do izolace a rodiče budou neprodleně kontaktováni, aby si dítě vyzvedli. Proto je třeba dítě vybavit 1 kusem čisté, podepsané roušky! - nechat ve třídě u učitelky. JEDEN Z RODIČŮ, V PŘÍPADĚ NUTNOSTI, MUSÍ BÝT DOSTUPNÝ NA TELEFONU.

Dne:

PROJEKTY, AKCE

Ø !! V LETOŠNÍM ROCE NEBUDE :

PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK DĚTÍ A TO ZEJMÉNA Z DŮVODŮ PRAVIDELNÉ NÁROČNOSTI PŘESUNŮ A PŘESTUPOVÁNÍ MĚSTSKOU HROMADNOU DOPRAVOU, VČETNĚ POVINNOSTI NOSIT ROUŠKY !!

PODZIMNÍ DÍLNIČKY

VÁNOČNÍ BESÍDKA


Ø OSTATNÍ PROJEKTY ZŮSTANOU ZACHOVÁNY, BUDOU DOPLNĚNY O AKTIVITY SPOJENÉ S POBYTEM VENKU, PROSTŘEDÍ ZARUČUJÍCÍ URČITOU BEZPEČNOST, V PŘÍPADĚ NUTNOSTI PŘESUNŮ DLE AKTUÁLNÍ SITUACE.

DATA KONÁNÍ BUDOU AKTUALIZOVÁNY JAK BUDEME VĚDĚT KDY

KERAMIKA - OD ZAČÁTKU ŘÍJNA DO KVĚTNA 5x ročně; - "školáci"

ANGLIČTINA – OD LEDNA DO KVĚTNA KAŽDÝ TÝDEN dle skupin vždy po obědě. "školáci"

OSTATNÍ PROJEKTY INFORMACE V ŘÍJNU HRAVÁ LABORATOŘ, PODZIM A JARO V LESE APOD. "školáci"

průběžně bude v sekci Aktivity pro děti

Dne: